This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Image caption appears here

Sådan oprulles små bånd

  • 1 min læsning

HOVEDPUNKTER:

  • Tilføj en ekstra blå lås til guide-pindene på Dynello Rewinder.
  • Anvend en lås til fastholdelse af båndet og én til udglatning af snoninger og folder.

De små stropper kan være vanskelige at rulle op, da de let kan sno sig.
Men der er også en løsning på det.

Vores elektriske båndopruller, Dynello Rewinder, er designet med vores unikke styr - de to stål-pinde. På dette styr er der en blå lås som sikrer, at surringsbåndet oprulles pænt og ensartet hver eneste gang.

Den blå lås kan dog også glatte båndet ud, især de små stropper, som f.eks. IKEA-stropper, trailerstropper osv.

Tricket er at tilføje endnu en blå lås. Én til at holde båndet på plads under oprulning og én til at udglatte folder og snoninger.

Se hvordan det fungerer i videoen herunder.Søg